Jazz

Jazzdansen har sina rötter i den afrikanska dansen men innehåller influenser från många olika kulturer och dansstilar. Efter en lång förhistoria som kulturellt och konstnärligt uttrycksmedel för de afrikanska slavarna i USA, utvecklades jazzdansen i nya former av afroamerikanerna fr.o.m. slutet av 1800-talet. Under 1900-talet bidrog även amerikaner med annan bakgrund till utvecklingen med inslag från bland annat baletten och den moderna dansen och jazzdansen spreds också vidare till Europa och så småningom hela världen. 

Dansstilen är tydligt förankrad i den afroamerikanska danskulturens rörelsekvalitéer. Tyngd, isolationer, attacker, skärpa och rytmiskt fotarbete är i fokus. Relationen mellan dans och musik är utmärkande då kroppen blir som ett extra instrument som förstärker och gestaltar musikens känsla och rytm. Musiken man dansar till kan vara alltifrån trumrytmer, jazz-, funk-, blues-, rock- och framför allt popmusik.   

 Jazzdans kan idag ses i musikaler, musikvideos, scenshower och dansföreställningar. Det är en konstnärlig dansstil som professionella dansare ofta skolas i under sin dansutbildning. Den dansteknik som jazzdansträning ger efterfrågas ofta vid antagningar till såväl utbildningar som dansprojekt, oavsett utbildningens/projektets inriktning. 

På Dansstudion har vi flera olika jazz-inriktningar bland annat musikal-jazz, jazz commercial, och showjazz. Lektionen består av uppvärmning med tekniska moment, stegkombinationer över golvet och en koreografi.